ابرآمد

درخواست مشاوره رایگان با استفاده از سرویس‌های ابرآمد،
دسترسی شما به زیرساخت و اطلاعات شرکت
از هر نقطه و در هر زمان فراهم می‌شود.

دسترسی همیشگی شما
برای ما مهم است

ابرآمد
مدیریت کارآمد فناوری اطلاعات

ابرآمد در دی­ماه ۱۳۹۸ متولد شد تا با شعار “مدیریت کارآمد فناوری اطلاعات" شروع تفکری جدید در ایران و آغاز ارائه سرویس به سبک جهانی را رقم بزند. ما در ابرآمد متعهدیم با ساده سازی شیوه ارائه خدمات، به نیازهای واقعی مشترکین پاسخ داده و کیفیت و امنیت خدمات ابری را ارتقاء دهیم. ابرآمدی‌­ها با آگاهی از اهمیت سرویس پایدار و ارائه خدمات پشتیبانی دقیق و حرفه‌­ای همراه کسب و کارها در فرآیند مهاجرت به ابر خواهند بود.

اطلاعات بیشتر
ابرآمد

سرویس‌های ابرآمد