ابرآمد

درخواست محصول فضای پشتیبان‌گیری ابری

پرسشنامه شناسایی نیازمندی‌های فضای پشتیبان‌گیری ابری

اطلاعات عمومی


زیرساخت‌های ارتباطی

نوع لینک ارتباط شما با اینترنت چیست؟*


پهنای باند ارتباطی شما با اینترنت چقدر است؟

پرداخت هزینه اینترنت شما بر چه مبنایی است؟*
درگاه ارتباط با اینترنت از چه تجهیزی استفاده می‌کنید؟*
آیا دارای IP عمومی (Public IP) ثابت و اختصاصی می‌باشید؟*

زیرساخت و سیاست‌های پشتیبان‌گیری

از چه نرم‌افزاری برای پشتیبان‌گیری استفاده می‌کنید؟*

مدیای پشتیبان‌گیری مورد استفاده چیست؟*
آیا نسخه‌ای از بکاپ‌ها را off-site می‌نمایید؟*
روش انتقال به محل off-site کردن داده‌ها*

از چه نوع داده‌هایی پشتیبان‌گیری می‌نمایید؟*

آیا داده‌های خود را آرشیو می‌کنید؟*

نیازمندی‌های پشتیبان‌گیری

نیاز به ارتباط VPN سایت به سایت دارید؟*

نیاز به نگهداری داده در چه مکانی دارید؟*