ابرآمد

کارشناس مجازی سازی

ابرآمد به دنبال یک متخصص VMware با تجربه در زیرساخت‌های پیچیده مجازی سازی و سرویس های ابری است.

مهارت های مورد نیاز

مشارکت در فرآیند طراحی و پیاده سازی و نگهداری محیط‌های مجازی مبتنی بر VMWare برای یکپارچه‌سازی سیستم در بستر فعلی زیرساخت شرکت و اکوسیستم مشتری.

تجربیات مورد نیاز

تجربه پیاده‌سازی معماری‌های پیچیده VMware، دانش و تجربه بالا در طراحی  زیرساخت، Disaster recovery ، مدیریت ذخیره‌سازی و رویه‌های پشتیبان‌گیری برای محیط‌های مجازی. درک شبکه در مجازی سازی و تجربه کافی درفناوری های VMWare مانند VSAN و NSX ،vRNI , vRO,vRLI

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com