ابرآمد

ما در ابرآمد نیاز به سرپرست عملیاتی داریم که شرایط زیر رو داشته باشه.

  • در تعامل با افراد توانمند و با روش های حل مسئله آشنا باشه.
  • گزارش نویسی رو دوست داشته باشه و گزارش های فنی دقیقی رو ارائه کنه.
  • آشنا با سیستم های مانیتورینگ داشته باشه و با مفاهیم مرکز داده، تجهیزات سخت افزاری موجود در مراکز داده آشنا باشه
  • برخورداری از دانش شبکه و مجازی سازی و ITIL ، مزیت محسوب میشه.
  • توانایی رهبری و تعامل سازنده با اعضای تیم و ذهن تحلیلگری داشته باشه.

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com