ابرآمد

دسترسی همیشگی شما
برای ما مهم است

با استفاده از سرویس‌های ابرآمد، دسترسی شما به زیرساخت و اطلاعات شرکت از هر نقطه و در هر زمان فراهم می‌شود.

محصولات ابرآمد

زیرساخت ابرآمد

زیرساخت ابرآمد، یک زیرساخت ابری شامل پردازش، شبکه، ذخیره‌سازی، امنیت و پشتیبانی است که بنا بر نیاز شما به صورت مدیریت شده و یا زیرساخت مجازی مستقل ارائه می‌شود.

فضای ذخیره‌سازی ابرآمد

فضای ذخیره‌سازی ابرآمد، یک محصول ابری است که با استفاده از آن می توانید انواع فایل‌های سازمانی نظیر مستندات و نسخه‌های پشتیبانی خود را در آن ذخیره کنید و به هنگام نیاز، به راحتی از هر مکانی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

درخواست مشاوره رایگان

  • Hidden