ابرآمد
کارشناس امنیت

ما در ابرآمد به یک کارشناس امنیت نیاز داریم که شرایط زیر را داشته باشد

  • تسلط بر مفاهیم امنیت شبکه و Web Application
  • تسلط بر تجهیز FortiGate یا Cisco Firepower
  • تسلط بر FortiWeb به عنوان مزیت محسوب می شود.
  • تسلط بر تجهیز BIG-IP F5 ماژول های LTM، ASM
  • آشنایی با تحلیل لاگ و تجربه کار با SIEM، Automation و ISMS مزیت محسوب میشود.
  • توانایی مستند سازی
  • روحیه کار تیمی و فرآیند محور
  • دارای حداقل  3 تا 5 سال سابقه کاری مرتبط

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com