ابرآمد

ما در ابرآمد نیاز به کارشناس دفتر مدیریت پروژه داریم که شرایط زیر رو داشته باشه.

  • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
  • آشنایی با PMBOK
  • آشنایی با MS Project
  • آشنایی با MS Office
  • توانایی کار گروهی
  • داشتن نگاه سیستمی و فرایندی
  • قدرت تحلیل بالا
  • روابط عمومی قوی

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com