ابرآمد

نسخه لینوکس باج‌افزار RTM Locker سرورهای VMware ESXi را هدف قرار داد

باج‌افزار RTM Locker