ابرآمد
دیتاسنتر

حقایقی درباره دیتاسنتر که پیش‌تر نمی‌دانستید!

دیتاسنتر را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابداعات بشر در زمینه مدیریت داده دانست. در دنیای امروز، هیچ مجموعه‌ای را نمی‌توان یافت که به‌نوعی درگیر موضوع دیتا (داده) نباشد. حال چه این مجموعه یک نهاد دولتی باشد و چه یک استارتاپ کوچک. حجم داده‌های تولید شده در سراسر جهان به طرز فزاینده‌ای در حال افزایش است